ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE POKROVITELJ KK LAVOVI

Elektroprivreda Republike Srpske novi je pokrovitelj Košarkaškog kluba Lavovi Brčko.

Elektroprivreda Republike Srpske je organizovana kao Mješoviti Holding “Elektroprivreda” Republike Srpske akcionarsko društvo Trebinje. MH Elektroprivredu Republike Srpske čine 11 zavisnih preduzeća i matično preduzeće koje permanentno kontroliše, odnosno prati i ocjenjuje uspješnost poslovanja svih zavisnih preduzeća. MH ERS u svom sastavu ima pet preduzeća koja se bave proizvodnjom električne energije. MH ERS u svom sastavu ima i pet preduzeća za distribuciju električne energije. Takođe, u sastavu MH ERS je i ZP Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. koji se bavi istraživanjem, ispitivanjem i razvojem elektroenergetske opreme.

Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske se bavi djelatnošću proizvodnje električne energije i eksploatacijom sirovina koje su potrebne u proizvodnji električne energije, distribucijom i prodajom električne energije, upravljanjem elektroenergetskim sistemom Republike Srpske, rukovođenjem projektima i implementacijom projekata u energetskom sektoru Republike Srpske itd.

“Košarkaški klub Lavovi i Elektoprivreda Republike Srpske dijele iste ciljeve i vrijednosti. Mi pred sebe uvijek postvaljamo najviše ciljeve i ne plašimo se novih izazova koji vode ka njihovom ostvarenju. Želimo da svoju odlučnost i upornost pretvorimo u rezultate koji će služiti na ponos svih nas, a podrška Elektroprivrede Republike Srpske u velikoj mjeri će olakšati put ka ostvarenju zacrtanih ciljeva i rezultata”, istakao je predsjednik KK Lavovi Brčko Boško Vukadinović, koji je uputio veliku zahvalnost generalnom direktoru MH ERS gospodinu Luki Petroviću na podršci koju će Elektroprivreda Republike Srpske u narednom periodu pružati KK Lavovima.